CAVATECA I
tŔcnica mixta
60x100 cm
CAVATECA II
tècnica mixta
60x100 cm
CAVATECA III
tècnica mixta
60x100 cm
VESTITS PER LA NIT
tècnica mixta
120x40 cm
DONA AMB BARRET
tècnica mixta
60x100 cm
NOIA I
gouache
60x100 cm
CAVATECA VI
tècnica mixta
60x100 cm
HOME AMB BARRET
tècnica mixta
60x100 cm
LLAVIS BLAUS
tècnica mixta
120x40 cm
DONA DE COLOR
tècnica mixta
40x120 cm
AVIADORA
tècnica mixta
60x100 cm
AVIADOR
tècnica mixta
60x100 cm
CAVATECA IX
tècnica mixta
60x100 cm
PARELLA I
tinta xinesa
50x50 cm
PARELLA II
tinta xinesa
50x50 cm
M a r i a   A s s u m p c i ó   P i q u e r   V i l a
l'artista l'obra opinions contactar