2
La sala Passeig Art de Manresa exposa treballs de la manresana Maria Assumpció Piquer de la qual ja vam tenir la oportunitat de contemplar un parell d'obres representatives del què actualment s'exposa d'ella mateixa a la galeria, en la col·lectiva d'estiu, de la qual ja vam fer esment en el seu moment, ja que és la primera artista local que hi ha exposat fins ara.

El domini de la diversitat tècnica de Maria Assumpció Piquer (cretes, témperes, llapis, tinta xinesa, oli sobre tela, o fins i tot la tècnica mixta) no exclou la uniformitat conceptual i formal del conjunt. La producció més recent de l'artista manresana és concebuda a partir d'unes formes bàsiques, netes, esquemàtiques, fruit d'un traç segur i ferm que dóna peu a unes lleugeres impressions visuals que defineixen vagament el contorn d'unes figures esboçades tan sols pels trets distintius que les caracteritzen. Piquer representa els convencionalismes propis d'una figura antropomorfa, els mínims referents possibles, exclosos de qualsevol apunt ornamental, però suficients per identificar el motiu que es vol representar.

Un exemple prou aclaridor d'aquesta forma d'entendre la representació es fa prou evident en "Vestits per la Nit" (disponible) on l'artista retrata un home i una dona amb els mínims elements. Aquest estil, doncs, l'acosta a l'àmbit il·lustratiu o més directament al cartellisme d'inici de segle, sense passar per alt, això sí, en aquest geometrisme, el qual recorre insistentment, i l'accentuat verticalisme formal es troba directament influit per la seva dedicació al món de l'orfebreria.

Eva Sánchez. Crítica d'art, diari Regió7. 1998

1  2  3

M a r i a   A s s u m p c i ó   P i q u e r   V i l a
l'artista l'obra opinions contactar