3
Passeig Art Galeria, de Manresa, ens ofereix fins el dia 31 de maig, l’obra pictòrica de Maria Assumpció Piquer.

Maria Assumpció Piquer prova i utilitza diferents tècniques, potser amb la conseqüent desigualtat. Això ens porta a la conclusió que necessita expresar-se sense lligadures, lliurement. És quan suggereix, és quan insinua i deixa en plena llibertat el gest manual que la seva obra pictòrica puja de to i el seu llenguatge visual es més proper. Utilitza línies simples que es combinen correctament entre elles, i sembla que les flors s’obrin empeses per la força del vent.

El quadre reproduit en el catàleg és la prova més diàfana del que estem comentant. La composició estètica està molt més compensada i transmet una tangible vivacitat. També el color afavoreix aquest resultat.

Lluís Solernou. Crític d'art, diari Regió7. 2000

1  2  3

M a r i a   A s s u m p c i ó   P i q u e r   V i l a
l'artista l'obra opinions contactar